BMI test

Gör ett BMI test genom att skriva in längd och vikt i formuläret och sedan trycka Räkna ut BMI. Du får snabbt reda på vilken viktgrupp du tillhör och hur många kilo du måste gå upp eller ner för att hamna på normalvikt. Du får även en bmi-knapp till din blogg.

Längd: cm
Vikt: kg

Vad är BMI?

BMI står för body mass index och är ett mått på förhållandet mellan vikt och längd. Eftersom muskler väger mer än fett fungerar inte BMI för kroppsbyggare och vältränade personer. BMI fungerar heller inte på barn och ungdomar under 18 år och dessa hänvisas istället till ISOBMI som är en slags BMI-standard för barn.

Ta inte ditt BMI test på allt för stort allvar. BMI ska mer ses som en riktlinje och är inget exakt mått på viktrelaterad hälsa. Alla är olika med olika kroppssammansättning.

BMI-klassificering

Enligt WHO (Världshälsoorganisationen) finns det fyra viktklasser för BMI: Undervikt, normalvikt, övervikt och fetma. Gränserna stämmer inte för kroppsbyggare eller barn och ungdomar under 18 år. BMI för barn bör istället beräknas med ISOBMI.

Undervikt (BMI mindre än 18.5)

Onaturlig undervikt med BMI långt under 18.5 kan vara mycket farligt och vi rekommenderar dig att söka hjälp hos läkare. Naturligt smala personer med BMI runt gränsen till undervikt kan trots detta vara mycket hälsosamma och inte alls undernärda. Mycket beror på din kroppstyp så stirra dig inte blind på viktklasserna.

Normalvikt (BMI mellan 18.5–24.99)

Normalvikt är den hälsosammaste viktklassen

Övervikt (BMI mellan 25,00–29,99)

Hamnar du i viktklassen övervikt väger du för mycket i förhållandet till din längd. Detta kan i längden innebära komplikationer som förhöjt blodtryck, förhöjda blodfetter och typ 2 diabetes. Kontakta läkare för att få råd om hur du utifrån dina förutsättningar kan nå en sund vikt.

Fetma (BMI högre än 30)

Vid fetma bör du kontakta läkare för att göra en skräddarsydd plan för att gå ner i vikt utifrån dina förutsättningar. Vid fetma är riskerna ännu större för förhöjt blodtryck, förhöjda blodfetter och typ 2 diabetes.